TEKNIKHISTORIA

Ved och fasa! Motorsågens fasansfulla teknikhistoria

Kedjesågen osteotom, med handtag i trä och en vass kedja i metall som vevas runt för hand.
Ortopeden Bernhard Heines osteotom, en kedjesåg driven med handkraft, från 1830.
Läkaren Bernhard Heine provar sin kedjesåg - som påminner om en liten, handdriven motorsåg - på ett kranium. Han sågar bort en del av käkbenet.
Bernhard Heine experimenterar med sin uppfinning i Berlin 1926.
Patentritningar som visar uppfinnarens motorsåg
År 1905 patenterade amerikanska uppfinnaren Samuel J Bens en ”endless chain saw” som var tänkt för att såga ner stora träd som amerikansk sekvoja.
Be-Bo blev den första enmansmotorsågen som serietillverkades i Sverige. Den lanserades 1949, vägde 20 kilo och drevs av en motor med 4,5 hästkrafter.
Skogsarbetare med motorsåg på väg att fälla ett träd.

När motorsågen togs i bruk efter andra världskriget förändrades skogsbruket i grunden. Men tidiga varianter av kedjesågen användes vid något helt annat – barnafödande.

Läkaren Bernhard Heine provar sin kedjesåg - som påminner om en liten, handdriven motorsåg - på ett kranium. Han sågar bort en del av käkbenet.
Bernhard Heine experimenterar med sin uppfinning i Berlin 1926.

Att kedjedrivna sågtänder är effektiva är ett välkänt faktum inom skogsbruket. Desto mindre känt är att motorsågen tidigt användes i förlossningsvården. Redan 1780 uppfanns en handdriven kedjesåg för att vara en effektiv hjälp vid barnafödande. Närmare bestämt när barnet fastnade och det krävdes snabba insatser för att vidga bäckenet på kvinnan.

Förlossningsmetoden symfyseotomi, där läkaren med kniv skar genom brosket som håller ihop blygdbenet för att få ut ett barn som fastnat, användes första gången 1777. Tre år därefter tog de skotska läkarna John Aitken och James Jeffray fram en handdriven kedjesåg som ansågs mer effektiv för att utföra ingreppet. 

Flera varianter av sågen togs fram, och den som anses vara mest lik den nutida motorsågen utvecklades av den tyska ortopeden Bernard Heine – en osteotom med handvev och drivkedja (på bilden du ser här ovan) som togs fram för att effektivt skära i ben. Den var tänkt främst för amputationer.

I början av 1900-talet utfärdades de första patenten på motorsågar tänkta för skogsbruk. Då hade olika försök med ångdrivna axlar eller band för att driva sågar redan pågått sedan 1800-talet. Men det var först med de motordrivna och handburna kedjesågarna de fick sitt genombrott. De första bärbara varianterna började utvecklas på 1910-talet, med en svensk såg bland de mer framträdande: Sector-sågen som patenterades 1916 av uppfinnaren Axel Westfelt.

Vad gäller symfyseotomi som metod vid barnafödande så förekom den långt in på 1900-talet, trots allt tätare rapporter om att den ledde till svåra skador för kvinnor. Så småningom ersättes metoden av kejsarsnitt.

Be-Bo blev den första enmansmotorsågen som serietillverkades i Sverige. Den lanserades 1949, vägde 20 kilo och drevs av en motor med 4,5 hästkrafter.

FAKTA

Motorsågens utveckling

De första varianterna av kedjesågar avsedda för att såga i trä började dyka upp som patent omkring 1880. En av de tidigaste var en amerikansk uppfinnares ”endless chain saw” från 1883. 

I början av 1900-talet utvecklades tvåmanssågarna där motor och sågaggregat satt ihop. De vägde ofta över 40 kilo och var för tunga för att hanteras av en person.

Ett genombrott kom med tyska ingenjören Andreas Stihls enmansmotorsåg 1929.

1949 kom den första svenskutvecklade enmansmotorsågen, Be-Bo, döpt efter tillverkaren AB Bergborrmaskiner. Företaget bytte namn till Partner 1955, och kom att bli en av de tre stora svenska motorsågstillverkarna jämte Jonsered och Husqvarna.