TEKNIKHISTORIA:

Ännu en dold gigantisk Maya-ruin funnen med laser

Bosättningar och strukturer från Mayaperioden har hittats med hjälp av lasrar.
Flera bosättningar och strukturer har hittats i norra Guatemala med hjälp av lidar.

Forskare genomförde en luftburen studie av norra Guatemala – och fann stora ruiner gömda under regnskogen.

Publicerad

Geologer i norra Guatemala har hittat en massiv efterlämning från Maya-perioden. Området sträcker sig över 1 700 kvadratkilometer och dateras till en period från 1 000 till 250 år före vår tideräkning.

Forskarna har genomfört en luftburen studie och använt light detection and ranging (lidar) – en metod som är välanvänd i det arkeologiska fältet. En lidar skickar ut laserpulser för att mäta avståndet till olika objekt genom att registrera tiden det tar för pulserna att studsa tillbaka till instrumentet.

1 000 boplatser och 160 kilometer stig

Användandet av lidar fungerar särskilt bra där vegetation täcker stora markområden, precis som i regnskogen i norra Guatemala. Med hjälp av insamlade data har forskarna identifierat över 1 000 bosättningar.

Mellan de olika boplatserna har man även upptäckt stigar och vägar på sammanlagt 160 kilometer. I studien som publicerades i tidskriften Ancient Mesoamerica beskrivs också större strukturer som plattformar och pyramider. Även vattenreservoarer och kanaler har hittats.

– Lidardata visar för första gången ett område som var integrerat politiskt och ekonomiskt på ett sätt som aldrig tidigare observerats på andra platser på västra halvklotet. Vi kan nu se hela landskapet i Maya-regionen, säger medförfattaren Carlos Morales-Aguilar, forskare vid Universitetet i Texas, till tidningen Live Science.

Några av strukturerna hittade i Guatemala.
Några av strukturerna hittade i Guatemala.

Området har en bra blandning av högland och lågland

Anledning till att det studerade området, Mirador-Calakmul, var en bra boplats för Mayafolket beror på variationen i terräng.

– Mayafolket bosatte sig i den här regionen eftersom den hade den rätta blandningen av högland för bosättning och lågland för jordbruk. Höglandet var en källa för kalksten, deras primära byggnadsmaterial och torr mark att leva på. Låglandet är mestadels säsongsbetonade träsk som gav utrymme för våtmarksjordbruk såväl som organiskt rik jord för användning i terrassjordbruk, säger medförfattaren Ross Ensley, forskare vid Institute for Geological Study of the Maya Lowlands, till Live Science.