Premium

Thorsten Nordenfelt Foto: TEKNISKA MUSEET
Thorsten Nordenfelt Foto: TEKNISKA MUSEET
Ingenjören Helge Palmcrantz tillverkade egendesignade kulsprutor hemma i Stockholm och anlitade officiellt Thorsten Nordenfelt som generalagent i England – men fick samtidigt en meduppfinnare. Nordenfelt kom bland annat med idén som gav den tidens första kulspruta som det gick att bekämpa torpedbåtar med.   Foto: BRIDGEMAN IMAGES/TT
Ingenjören Helge Palmcrantz tillverkade egendesignade kulsprutor hemma i Stockholm och anlitade officiellt Thorsten Nordenfelt som generalagent i England – men fick samtidigt en meduppfinnare. Nordenfelt kom bland annat med idén som gav den tidens första kulspruta som det gick att bekämpa torpedbåtar med.   Foto: BRIDGEMAN IMAGES/TT
Thorsten Nordenfelt (1842–1920).
Thorsten Nordenfelt (1842–1920).
Nordenfelts undervattensbåt N:o 1 på sin jungfrufärd på Riddarfjärden i Stockholm. Det är den första av de fyra undervattensbåtar Thorsten Nordenfelt lät bygga under 1880-talet.
Nordenfelts undervattensbåt N:o 1 på sin jungfrufärd på Riddarfjärden i Stockholm. Det är den första av de fyra undervattensbåtar Thorsten Nordenfelt lät bygga under 1880-talet.
Thorsten Nordenfelts undervattensbåt under konstruktion på Bolinders i Stockholm år 1882.
Thorsten Nordenfelts undervattensbåt under konstruktion på Bolinders i Stockholm år 1882.

Från stambanor via snabbskjutande kanoner till ubåtar. Industrimannen Thorsten Nordenfelts karriär var lång, krokig – och lämnade ett större avtryck efter sig än de flesta i dag känner till.

Thorsten Nordenfelt (1842–1920).  Foto: C & R LAVIS/TEKNISKA MUSEET
Thorsten Nordenfelt (1842–1920).  Foto: C & R LAVIS/TEKNISKA MUSEET

Varumärket Nordenfelt klingar välbekant för den som kan sin militärhistoria. Men om den unge Thorsten Nordenfelt fått sin vilja igenom hade hans namn i stället blivit synonymt med järnvägar.

I sin ungdom studerade han vid Styrelsen för statens järnvägsbyggnader, en 1800-talsmyndighet som översåg byggandet av stambanor, där han sedan också fick en chefsposition med uppemot 1 200 underordnade.

Men när stambanorna som förband Stockholm med Götebord samt Malmö med Katrineholm var färdigställda, ville inte Nordenfelt sitta och rulla tummarna i väntan på eventuella beslut om ytterligare sträckningar. I stället flyttade han 1862 till London, där han fick anställning på sin kusins firma, som importerade stål från Sverige.

Samarbetade med uppfinnare om kulspruta

Bara något år senare bestämde sig dock Nordenfelt för att återigen söka lyckan på andra håll – men det kryssande mellan olika industrier och projekt som följde, rönte inga särskilda framgångar.

Ingenjören Helge Palmcrantz tillverkade egendesignade kulsprutor hemma i Stockholm och anlitade officiellt Thorsten Nordenfelt som generalagent i England – men fick samtidigt en meduppfinnare. Nordenfelt kom bland annat med idén som gav den tidens första kulspruta som det gick att bekämpa torpedbåtar med. Foto: BRIDGEMAN IMAGES/TT
Ingenjören Helge Palmcrantz tillverkade egendesignade kulsprutor hemma i Stockholm och anlitade officiellt Thorsten Nordenfelt som generalagent i England – men fick samtidigt en meduppfinnare. Nordenfelt kom bland annat med idén som gav den tidens första kulspruta som det gick att bekämpa torpedbåtar med. Foto: BRIDGEMAN IMAGES/TT

Det var inte förrän 1875 som Nordenfelt kom i kontakt med mannen som skulle forma hela hans eftermäle. Helge Palmcrantz var en ung uppfinnare i full färd med att tillverka egendesignade kulsprutor hemma i Stockholm. Officiellt anlitade Palmcrantz Nordenfelt som generalagent i England – men på köpet fick han en meduppfinnare.

Abdül Hamid var den andra av två ubåtar som Thorsten Nordenfelt sålde till Turkiet i mitten av 1880-talet. Den hade ursprungligen beteckningen Nordenfelt N:o 2.   Foto: G BERGGREN/SJÖHISTORISKA MUSEET
Abdül Hamid var den andra av två ubåtar som Thorsten Nordenfelt sålde till Turkiet i mitten av 1880-talet. Den hade ursprungligen beteckningen Nordenfelt N:o 2.   Foto: G BERGGREN/SJÖHISTORISKA MUSEET

Nordenfelt inte bara kammade hem order från Österrike, Frankrike och Italien – han kom också med konstruktiva idéer som rådde bot på några av kulsprutornas brister. Hans största snilleblixt var att han bad Palmcrantz utöka kalibern till en tum – något som gav upphov till sin tids enda kulspruta grov nog att bekämpa torpedbåtar.

När Palmcrantz dog 1880 köptes hans lukrativa kulsprutetillverkning upp av Nordenfelt. Med hjälp av sin lilla armé av ingenjörer i England registrerade han samtidigt en uppsjö av patent gällande allt från torpeder och skjutvapen till lampor och symaskiner.

Skrev historia med sin bestyckade ubåt

Men hans nästa projekt skulle få dem alla att blekna. Under en resa till Liverpool 1879 stiftade Nordenfelt bekantskap med prästen och uppfinnaren George W Garrett, som konstruerat en innovativ ångdriven ubåt. Nordenfelt anställde Garrett och gav honom i uppdrag att vidareutveckla konstruktionen, i syfte att kunna bestycka den med torpeder.

Thorsten Nordenfelts undervattensbåt under konstruktion på Bolinders i Stockholm år 1882.  Foto: JOHANNES JAEGER/TEKNISKA MUSEET
Thorsten Nordenfelts undervattensbåt under konstruktion på Bolinders i Stockholm år 1882.  Foto: JOHANNES JAEGER/TEKNISKA MUSEET

Totalt producerade de fyra ubåtar, varav bara två någonsin var i drift innan de skrotades. Men uppfinnarna hade ändå lyckats lämna ett betydande avtryck i historien – genom att bygga världens första ubåt kapabel att avfyra torpeder i nedsänkt läge.

1890 gick till slut Nordenfelts brokiga karriär på grund. Några år tidigare hade hans imperium tvingats gå ihop med en ny, överlägsen utmanare, Maxim Gun Co, för att inte kollapsa. Hans amerikanska samarbetspartners lyckades dock utmanövrera honom till den grad att han försattes i personlig konkurs.

Tvingades överge franskt bolag

Inte ens när han i stället flyttade till Frankrike och utformade bakstycket till kanonen French 75 lät Maxim honom vara ifred. Med hänvisning till en klausul i hans gamla kontrakt, som förbjöd honom att bedriva konkurrerande verksamhet, tvingade de honom att överge sitt nya franska bolag.

Det var en bruten Nordenfelt som till slut återvände hem till Sverige för att gå i pension. Hans många felsatsningar lämnade honom knappa resurser att leva på, och hälsan vacklade.

Thorsten Nordenfelt Foto: TEKNISKA MUSEET
Thorsten Nordenfelt Foto: TEKNISKA MUSEET

När han dog 1920 hade även Maxim-Nordenfelt Guns & Ammunition Co slagit igen portarna för gott – men hans egna innovationer skulle indirekt leva vidare länge än, i takt med att nya generationer av kulsprutor, kanoner och ubåtar byggde vidare på hans, Palmcrantz och Garretts gamla stordåd.

FAKTA

Thorsten Nordenfelt

Född: 1 mars 1842, Örby socken, Västergötland.

Död: 8 februari 1920, Stockholm.

Maka: Emma Stansfeld Grundy.

Innovationer i urval: Nordenfelt 25,4 millimeters kanon (känd som ”Nordenfelt gun” på engelska). Nordenfelt N:o 2 (första ubåten som kunde avfyra en torped nedsänkt i undervattensläge).