Premium

Högtryck! Den svenska historien bakom omstridd gas

Sedan Vladimir Putin vred åt kranarna försöker Europas länder minska sitt beroende av den ryska naturgasen. Sverige använder i dag ganska lite naturgas. Men olika energigaser har kommit och gått i 200 år.

Den svenska naturgasimporten tog sitt avstamp i 1970-talet, då energifrågan var ännu mer laddad än i dag. Vid decenniets början stod olja för tre fjärdedelar av Sveriges totala energiförsörjning, och när oljekrisen kom 1973 fyrdubblades råoljepriset på ett år.

Detta innebar en närmast bokstavlig kalldusch för svenska folket – under en övergångsperiod infördes ransonering på drivmedel, fjärrvärme och varmvatten. Den statliga Energisparkommittén bildades och delade ut förnumstiga råd till allmänheten: ”Använd spisfläkten med måtta när det är kallt ute. Den drar ut varmluft ur lägenheten!” och ”Ugnen är spisens energislukare. Laga flera rätter i följd, och baka mer på en gång!”.

Man insåg också att Sverige behövde bredda energikällorna, men hur? Vattenkraften var i princip redan utbyggd till full kapacitet, och kärnkraftssatsningarna mötte kraftigt motstånd. Mot den bakgrunden blev naturgasen ett av flera intressanta energislag.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera