Kronoarbetskåren – lösdrivarna som byggde kanal

Att bygga Nya varvet på Tjurkö, där stenhuggarna på bild från 1900-talets början befinner sig, hörde till Kronoarbetskårens sista insatser.
Kronoarbetskåren sattes bland annat i arbete med Trollhätte kanal, farleden mellan Kattegatt och Vänern, här avbildad vid ombyggnaden 1914.
600 man ur Kronoarbetskåren sattes in i arbetet med att bygga Karlsborgs fästning på Vanäs udde i Vättern liksom Kungsholms fästning utanför Karlskrona (den sistnämnda illustrerad här).
Strömsholms kanal i Västmanland var ett fuskbygge som fick rustas upp mindre än 50 år efter invigningen. Det var hit Nils Holmström Vendelius skickades för att utföra sitt straffarbete. Foto: OSCAR JSON EILERT/JÄRNVÄGSMUSEET
På den lilla kyrkogården i Borghamn vilar cirka 80 soldater ur Disciplinkompaniet som huggit sten i ortens stenbrott, vilket fortfarande är i bruk. Det tunga arbetet i kombination med härjande smittor gjorde att många arbetare dukade under. Foto: MATS KARLSSON

Tvärtemot vad som ofta sägs byggdes inte svenska fästningar eller kanaler av ryska krigsfångar. Många arbetare var indelta soldater, men även lösdrivare och uppstudsiga beväringar högg sten för byggena.

En kall novemberdag 1902 hittades han död i Sura socken, en luggsliten gammal luffare. Varifrån han kommit visste ingen, inte heller var han först sett dagens ljus. Av kristlig omsorg gjorde pastorsexpeditionen efterforskningar, utan att nå klarhet. Men hans namn var Nils Holmström Vendelius, och här är hans historia.

Det enda spåret av den ”kringvandrande bettlaren” som hittades ledde till Skultuna utanför Västerås. Där levde han ett år, till i november 1860 då han uppgavs ha flyttat till Tillinge i västra Uppland. Men dit kom han aldrig, och några avtryck i handlingar satte han inte förrän han dog 42 år senare.

När han började sitt liv som luffare var lösdriveri brottsligt, tills det avkriminaliserades 1885. Men i samhällets ögon var det ändå en styggelse att sakna arbete. Straff ersattes av behandling och ordet ”straffarbete” ändrades till ”tvångsarbete”. Men uppgiften för dem som av olika skäl stod utanför samhället förblev densamma: att hugga sten.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera