Teknikhistoria

Vasaskeppet är ett pussel utan ände

TEKNIKHISTORIA. I Vasamuseets samlingar letar forskarna samband, lägger pussel och vårdar föremål. Allt har sin betydelse – från bronskanoner till tygfragment som varit någons filt. Teknikhistoria tar en titt i källaren, där utvecklingen aldrig stannar av.

Publicerad

Vasamuseet har egentligen bara ett utställningsföre- mål: Ett 390 år gammalt örlogsfartyg som sjönk på sin jungfruresa och mirakulöst bevarades på bottnen. Men om man räknar alla fragment som dykarna plockade upp från bottnen för sig blir det tiotusentals bitar av ett enormt Vasa-pussel.

Endast tio procent av fynden från Vasa är utställda till allmänt beskådande. Det finns fortfarande odokumenterat material bland de 40 000 föremålen i museets samtliga magasin. Arkeologerna som tog hand om det bärgade skeppet jobbade under besvärliga förhållanden, i blöt och lerig miljö, och under tidspress, berättar Kristin Ytterborg och Irene Lindblom som är intendenter på samlingsenheten.

Dokumentationsarbetet kommer inte att ta slut. Allteftersom det kommer nya tekniska metoder undersöks föremål på nytt.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera