Grafik

Aga-fyren – en revolution för säkerheten till sjöss

GRAFIK. Gustaf Dalén förde på kort tid fram företaget Aga till en världsledande position inom främst fyrar. Se grafiken som beskriver uppfinningarna.

Publicerad

Gustaf Daléns berömda fyrar består i själva verket av många olika uppfinningar.

Han var ingenjören som hade tumme med allt som handlade om acetylengas. Fyrarna gjordes bränslesnåla och nästan underhållsfria och sattes upp runt hela världen, även på otillgängliga platser.

Hans helautomatiserade konstruktioner gjorde också många fyrvaktare arbetslösa. Fyrtekniken gav Dalén Nobelpriset i fysik ”för hans uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar”.

Det var bara en månad efter den olycka som gjorde honom blind, och tilldelningen fick kritik för den låga vetenskapliga nivån på uppfinningarna. Det sågs som ett tröstpris.