PIONJÄRER

Svenska pionjärens mål: Ersätta kolbränslet med solenergi

Den svenska solpionjären testade ett flertal olika varianter för att leda in solvärmen, förutom olika typer av paraboler även en ”vagga” klädd med speglar.
Målning som visar John Ericssons Monitor i förgrunden, ett av historiens första bepansrade, ångdrivna krigsfartyg.
John Ericssons varmluftsmaskin på Göteborgsutställningen 1923.
Ericssons första solmaskin skapade han genom att förse varmluftsmaskinen med en parabol som samlade in solvärme.
John Ericssons mätningar visade att solen inte skulle ge tillräckligt med energi för att driva fabriker på nordliga breddgrader. I stället förutspådde han att fler industrier skulle flyttas till områden närmare ekvatorn när solen i framtiden skulle bli den främsta energikällan.
John Ericsson uppfann en rad mätinstrument för att studera solens aktivitet och strålning. Detta är en portabel så kallad aktinometer, som han konstruerade 1877 för att mäta solstrålningens intensitet.
Varmluftsmaskinen blev John Ericssons mest långlivade innovation. Den byggdes av samma firma som byggt Ericssons pansarskepp Monitor och som utvecklade och sålde varmluftsmaskinen en bra bit in på 1900-talet.
Även i nutid kan bevarade exemplar från firman Rider-Ericsson Engine Company hittas, som här på bilden i ett bevarat exemplar som såldes via amerikanska Berrybook Steam & Classic.

Efter att ha konstruerat ånglok och krigsfartyg ville uppfinnaren John Ericsson ge en gåva till mänskligheten: solens outtömliga energi tämjd i motorer som skulle ersätta kolbränslet. Ända till sin död jobbade han med att bygga en effektiv solmaskin.

Industrialismens hjul snurrade allt snabbare. Fabriker för massproduktion gick för högtryck, ångfartyg ersatte segelskutor och järnvägen gjorde sitt segertåg. Men ångmaskinens dagar var räknade, insåg John Ericsson då bränslet stenkol var en ändlig resurs. Han såg ett outtömligt alternativ, ”hvilken en kommande dag blir skattad som en af mensklighetens största nödvändigheter”.

På 1860-talet började Ericsson och en handfull andra pionjärer göra försök med att omvandla solenergin till mekanisk rörelse: att driva motorer med ånga från vatten fördunstat av koncentrerade solstrålar. 

Den första solmaskinen byggde fransmannen Augustin Mouchot 1860, med en glascylinder i fokuspunkten på en stor parabol med speglar invändigt. Vatten som kontinuerligt pumpades genom cylindern förångades och drev en vanlig ångmaskin.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera