PIONJÄRER

Norska motståndskämpen blev oumbärlig för Marie Curie

Ellen Gleditsch, professor i kemi, under en föreläsning vid universitetet i Oslo med anledning av 100-årsdagen från Marie Curies födelse som hölls 1967. Hon var själv 88 år vid tidpunkten för föreläsningen.
Det dröjde inte länge innan Ellen Gleditsch utsågs till Marie Curies assistent.
Förutom att vara en framgångsrik kemist och professor, var Ellen Gleditsch även aktiv i den norska kvinnorörelsen. I mötet med Norsk Kvinnesaksforening 1948 sitter hon som nummer tre i första raden med norska socialministern Aaslaug Aasland, Norges första kvinnliga statsråd, längst in mot väggen.
Ellen Gleditsch omgiven av kollegorna Ledyard Stebbins, Jan Rypka och Leo Marion.

Hon var nästan lika mycket aktivist som kemist. Det uppskattades sällan av samtiden – men historien skulle ge Ellen Gleditsch rätt.

När Ellen Gleditsch avled 1968 hade hon hunnit fylla 88 år – avsevärt längre än dåtidens medellivslängd i Norge. Och det var inte många av de åren som hon tillbringade i vila.

Som för så många andra vetenskapskvinnor av sin tid var det nära att Ellen Gleditschs karriär slutade innan den hunnit börja. Hon kom från en familj som fäste stort värde vid utbildning: pappan var rektor, syskonen satsade alla på vetenskapliga karriärer, och själv tog hon 1903 apotekarexamen med högsta betyg. 

Men eftersom hon var kvinna tilläts hon inte göra inträdesprov till något universitet. Först 1905 lyckades professor Eyvind Bødtker ordna så att hon fick skriva provet vid Kristianias universitet.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera