PIONJÄRER

Dödsolyckan med fallskärmen blev uppfinnarens fall

Provning av Thörnblads fallskärmskonstruktion vid Centrala flygverkstäderna i Malmslätt, Linköping.
Raoul Thörnblad gjorde sig snabbt ett namn som fallskärmshoppare under uppvisningar runt om i Sverige. Här under ett hopp vid Internationella luftfartsutställningen i Göteborg 1923.
Löjtnant Thörnblad, troligen under testning av sin egen fallskärmstyp i juni 1920.
Thörnblads fallskärm vecklades ut successivt och ”pendlingsverkan häves sedan genom bromsning utav regulatoranordningen”.
Ett bevarat exemplar av Raoul Thörnblads fallskärm i siden.

Han blev förste svensk att hoppa fallskärm, men Raoul Thörnblads karriär som konstruktör och luftakrobat blev kort. Dödsolyckor med hans skärm satte tvärstopp för affärerna.

Den 9 juni 1920 skedde det. Reservlöjtnant Raoul Thörnblad blev första svensk att hoppa fallskärm ut ur ett flygplan.

”Loss! Kroppen vidfäst fallskärmen, faller som en sten mot jorden, vilken fördunklas av den stora hastigheten, och som ett gult och grönt kaos i töcken uppfattade jag ängar och skog under mig. Jag förnam en sugande känsla i kroppen under ett ögonblick eller två och efter en lätt, knappast märkbar knyck fann jag mig hängande i luften med huvudet nedåt. Fallskärmen hade utvecklat sig.”

Så beskriver han själv hoppet vid flygflottiljen Malmslätt i Dagens Nyheter.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera