LÅNGLÄSNING

Så gjorde teknikutvecklingen svenskarna till ett supande folk

Potatisbrännvinet slog igenom när tryckkokningen introducerades i början av 1800-talet. Den ökade tillgången ledde fram till att det drack kopiöst. Statare och arbetare i olika yrkesgrupper fick ofta delar av sin lön i sprit. Mannen på bilden som tar sig en jamare är däremot avbildad 1930.
Husbehovsbränningen, som blev allt vanligare under 1600-talet, gjorde spriten till en vardagsdryck på samma sätt som ölen, med allt större skadeverkningar som följd. Det ledde till omväxlande förbud, beskattning och avreglering från statligt håll.
När metoden att tillverka brännvin av potatis gav en snabbare tillverkning, ökade tillgången och priset sjönk. Det ledde i sin tur till ett kopiöst supande, här avbildat i ett kistebrev.
Den allt starkare nykterhetsrörelsen ledde så småningom fram till att motbokssystemet infördes. Från 1919 fick Systembolaget monopol på sprit- och vinförsäljning och man fick bara köpa en viss ranson per månad.
Systemet med motböcker var mycket impopulärt och spritsmugglingen frodades.
En kvarvarande svensk sprittillverkning är klassikern Absolut Vodka, som produceras av svenskt höstvete i två fabriker i Skåne. Märket lanserades 1879 av Lars Olsson Smith och hette då Absolut Rent Brännvin.
Slutproduktionen sker i en fabrik i Åhus, där det tappas cirka 600 000 flaskor på en dag. Även om tillverkningen fortfarande sker i Sverige ägs märket numera av Pernod Ricard.

Från början användes de dyra dropparna för att tillverka krut. Snart började man dricka dem, och Sveriges femhundraåriga kärlekshistoria med spriten inleddes. Den gick från husbehovsbränning till industritillverkning och vidare till nära nog totalförbud.

Fukta din aska, fram brännvinsflaska, lyd Bacchus lag – Gutår båd natt och dag!” Så skaldade Carl Michael Bellman i 1700-talsvisan ”Till Cajsa Stina”.

Hans samtida Carl von Linné hade en helt annan syn på spriten. I skriften 73 regler för lefnadssättet förmanade han: ”Din dagliga dryck vare källvatten. Brännvin vare dig ett gift!”

Och brännvinet hade verkligen ställt till problem ända sedan det introducerats i Sverige av tyska köpmän 300 år tidigare. Från början användes det dock inte som dryck, utan ”bränt vin” (destillerat till hög alkoholhalt) brukades vid kruttillverkning.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera