Teknikhistoria

Vattenhjulet i järnverket fungerar än i dag

Masugnen på Engelsbergs bruk. Foto: Hans Lindqvist, cc-by-sa 3.0
Masugnen på Engelsbergs bruk. Foto: Hans Lindqvist, cc-by-sa 3.0
Vattenränna på Engelsbergs bruk. Foto: Calle Eklund, cc-by-sa 3.0
Vattenränna på Engelsbergs bruk. Foto: Calle Eklund, cc-by-sa 3.0
Engelsbergs bruk restaurerades på 1970-talet. Foto: Hans Lindqvist, cc-by-sa 3.0
Engelsbergs bruk restaurerades på 1970-talet. Foto: Hans Lindqvist, cc-by-sa 3.0

Vid Engelsbergs bruk har man bevarat alla byggnader och det mesta av utrustningen för att göra järn. Det ser i princip ut som i slutet av 1800-talet.

Publicerad

1681 anlade häradshövdingen Per Larsson Gyllenhöök ett bruk vid sjön Åmänningen strax utanför Ängelsberg. Det var en trakt där det sedan länge hade smälts järn. Bruket var hypermodernt för sin tid.

Genom åren växte det med flera hyttor, hammarsmedjor, såg och vattenkvarn. Masugnen renoverades och byggdes om i flera omgångar. Gammal teknik som tyskhärdar ersattes i mitten av 1800-talet av moderna franchecomtéhärdar. I slutet av seklet började bruket bli olönsamt.

1919 lades bruket ner. Den dåvarande ägaren, familjen Ax:son Johnson, äger fortfarande bruket genom företaget Nordstjernan.

Läs mer:

Bruket restaurerades på 1970-talet. Idag finns en herrgård, kontor, bostäder för arbetare och en unik samling byggnader för järnhantering.

Det är inte mycket som har förändrats sedan 1870. Masugnen och smedjan har fortfarande fungerande vattenhjul, kross, blåsmaskin och hammare.

Läs hela Teknikhistorias sommarserie De svenska världsarven här