FARKOSTER

Nya oväntade fynd på skeppsvraket Äpplet: ”En av mina toppar”

En lejonskulptur som överraskande finns kvar på vraket efter regalskeppet Äpplet som sänktes med vilje 1659.

Nya fynd från regalskeppet Äpplets vrak har visats fram. Det handlar om flera träskulpturer i akterspegeln, däribland två stora lejon från riksvapnet.

Publicerad

– Jag har dykt i över 30 år och att hitta skulpturer på Äpplet är en av mina toppar, säger marinarkeolog Jim Hansson på museet Vrak i Stockholm.

Äpplet sjösattes 1629, var systerfartyg till Vasa (1628) och hade samma konstruktör. I den kungliga skaran ingick även Kronan (1632) och Scepter (1636).

I december 2021 upptäckte dykare Äpplet i ett sund nära Vaxholm. Hösten därpå spreds den sensationella nyheten om det marinarkeologiska fyndet.

Resultat från efterföljande dykningar under årets vår presenterades på onsdagen. Dels i form av foton, dels som 3D-modeller.

Ska inte lyftas

Bakom Äpplets akter fann dykarna träskulpturer. Förutom de två lejonen finns en mindre rund skulptur i form av ett äpple som skulle kunna vara av avbildning av Riksäpplet, en av de svenska riksregalierna. Därutöver ett volut (en snäck- eller spiralliknande arkitektonisk detalj) vid en ornamenterad fris.

Så här mycket större i aktern var Äpplet (t h ) jämfört med Vasa.

Äpplet sänktes 1659 medvetet i inloppet till Stockholm som en del av huvudstadens försvarslinje.

– Att skulpturerna skulle vara kvar hade vi inte väntat oss, säger marinarkeolog Patrik Höglund.

Nya dykningar är planerade till Äpplet, som ska bli kvar på botten. Vrakets exakta position och djup är inget som Vrak går ut med.

Seglade illa

Efter fiaskot med Vasa satsade skeppsbyggmästare Hein Jacobsson på ett bredare fartyg. Äpplets akterparti är 7,0 meter brett jämfört med Vasas 5,9 meter och dessutom högre.

– Allt på Äpplet är lite större än på Vasa, säger Jim Hansson.

Men trots bättre stabilitet blev Äpplet aldrig någon succé och låg sannolikt mest förtöjd.

Marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson. Arkivbild.

– Hon seglade förmodligen inte särskilt väl, säger Patrik Höglund.

FAKTA

Regalskeppet Äpplet

Äpplet var systerskepp till regalskeppet Vasa och byggdes på uppdrag av kung Gustav II Adolf. Det sjösattes 1629.

Skeppsbyggmästare var Hein Jakobsson, samme man som färdigställde Vasa.

Jakobsson förstod att Vasa hade fel proportioner redan innan hon sjösattes, vilket kunde innebära instabilitet. Man valde därför att bygga Äpplet bredare än Vasa. Trots det blev det inte något lyckat fartyg, eftersom det var svårt att bygga örlogsskepp med flera kanondäck.

Äpplet fanns med i armadan som seglade mot Tyskland när Sverige 1630 gick in i 30-åriga kriget.

I december 1658 dömdes skeppet ut och sänktes året efter vid Vaxholm utanför Stockholm.

Källa: Vrak – Museum of Wreck