Teknikhistoria

De knäckte kejsarens kod – brevet avslöjar mordplaner

Kejsare Karl V:s kod är knäckt – och det kan röra sig om mordplaner på en av Europas mäktigaste män, skrivet i chiffer.

Publicerad

Det tror forskare som försökt lusläsa ett dokument från den tysk-romerske kejsaren på 1500-talet till hans ambassadör i Frankrike.

Forskaren och kryptografen Cecile Pierrot med kolleger har lagt stor möda på att uttyda brevet fån 1547 som legat bortglömt i ett bibliotek i Nancy fram till för ett par år sedan.

Pierrot hörde talas om dokumentet på en middag och spårade brevet 2021.

Problemet var att texten var oläslig.

– Hela ord var chiffrerat till ett enda tecken, och vokaler var ofta bara markerade med ett streck, berättade Pierrot på torsdagen när hon offentliggjorde upptäckten.

– Plötsligt en dag – efter intensiva sex månader – kom ett genombrott, när vi kunde utläsa en hel mening. Det visade att vår teori om koden var rätt, fortsätter hon och berömmer samarbetet med historikern Camille Desenclos. En ledtråd var arabiskans sätt att markera vokaler efter en konsonant.

Försämrad relation

Och så var det innehållet: det kodade brevet var adresserat till dåvarande ambassadören Jean de Saint-Mauris och visar att relationen med den dåvarande franske kungen Frans I hade försämrats kraftigt.

Dessutom, vilket var nyheten för historikerna, skrev kejsare Karl V om sin rädsla för Frankrike planerade att mörda honom.

De två regenterna hade slutit ett fredsavtal tre år tidigare, men freden var på väg att falla samman.

Farhågorna om komplott besannades inte.

Franske kung Frans dog redan samma år som brevet skrevs. Kejsare Karl levde att par år till, men abdikerade 1555 i sorg för att bland annat ha tvingats ge lutheraner trosfrihet.

Han dog sedan i stillhet i ett kloster i San Juste i Spanien året därpå.