TEKNIKHISTORIA:

Skidliftens hundra år av teknikutveckling

Invigning av skidliften i Björkliden 24 mars 1947, enligt uppgift Norrbottens första skidlift.
Invigning av skidliften i Björkliden 24 mars 1947, enligt uppgift Norrbottens första skidlift.

Redan på 1800-talet byggdes berg-, kugg- och linbanor för både person- och industritransport. Skansens bergbanor var de första svenska varianterna av det som snart skulle vidareutvecklas till skidliften.

Skidlift i Åre, vintern 1978.
Skidlift i Åre, vintern 1978.

Vem, eller snarare vilken skidort, som öppnade världens första skidlift dedikerad till transport av sportiga privatpersoner är omtvistat. Från österrikiskt håll hävdas att en pendellift i landet från år 1907 var först, medan den första rundgående liften ska ha invigts år 1908 i tyska Feldberg.

För svensk del invigdes den första regelrätta skidliften under trettondagshelgen 1940, vid Lundsgården i Åre. Enligt Svenska Skidanläggningars organisation var det anläggningens dåvarande ägaren, Johan Malmsten, som inspirerades av en lift konstruerad av Oslo-ingenjören Arild Schlyter i Holmenkollen.

Det var även Åre som fick en väldigt tidig bergbana i samband med att svenska ingenjören Carl Olof Rahm grundlade Åre vintersportpalats. Tanken med bergbanan, som invigdes 1909, var enligt Rahm att den skulle ”tjäna såsom uppskaffningsmedel för utöfvare av skid- och kälkåkning”.

De vanligaste typerna av skidliftar består av en stålvajer som drivs fram på hjul drivna av en elmotor. Liftlinan, dragvajern, består normalt av en kärna som kan vara av hampa eller plastlina och sex kardeler stålvajer.

Det finns två typer av stolliftar: fasta och kopplingsbara. Kopplingsbara bromsar in vid av- och påstigning, medan fasta håller en jämn hastighet och alltså är den variant som tenderar lägga krokben ner i stolen på väntande vintersportare.

FAKTA

Skidliften - inspirerades av fraktskepp

Knappliften uppfanns 1936 av franska Jean Pomagalski, som senare startade skidliftsföretaget Poma.

Världens första stollift ska ha varit en elstolslift byggd i Sun Valley, Idaho, år 1936. Den skapades av den amerikanska civilingenjören James Curran, som ska ha inspirerats av de löpandeband-konstruktioner han byggt för lastning av fraktskepp.

Den första kabinbanan avsedd specifikt för att frakta skidåkare byggdes 1927 och hade sträckningen Gerschnialp – Trübsee i Schweiz.

Källor: Svenska Skidanläggningars organisation, Boverket, Freeride, New York Times Magazine, Länstidningen Östersund

Amerikanen George V Donderos skisser till patent US2217946A för möjlig fasthållning vid rep till skidlift. Patentet beviljades år 1939.
Amerikanen George V Donderos skisser till patent US2217946A för möjlig fasthållning vid rep till skidlift. Patentet beviljades år 1939.