TEKNIKHISTORIA

Nya dykningar vid medeltida skeppsvrak: ”Nästan som borgtorn”

Det ska genomföras nya undersökningar vid Gribshunden. Arkivbild.

Nu ska det genomföras en ny dykundersökning vid skeppet Gribshunden, som förliste 1495 i Blekinge skärgård.

Publicerad

Syftet är att undersöka de vrakdelar på botten som förmodas ha tillhört skeppets överbyggnad, inklusive kastellen.

– Det är överbyggnaden som vi är intresserade av. På de här skeppen hade man nästan som borgtorn, kastell, som man då använde för närstrid, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

Undersökningen är en del av Rolf Warmings, doktorand vid Stockholms universitet, avhandlingsarbete som handlar om dessa skepp som stridsplatser.

Dykundersökningen genomförs 2–6 maj. Arbetet sker med hjälp av undervattenskameror och 3D-teknik.

Vraket har varit känt sedan 1970-talet, men först 2013 blev det fastställt att det var just Gribshunden.

FAKTA

Gribshunden

Fartyget, som tillhörde danske kung Hans, var 1495 på väg till Kalmar för förhandlingar om Kalmarunionen.

När det låg för ankar utanför Ronneby utbröt en brand ombord och fartyget gick till botten med besättning och allt.

Vraket, som ligger på nio meters djup, har varit känt sedan 1970-talet, men först 2013 fastställdes det att det var just Gribshunden.

Fartyget byggdes på 1480-talet, sannolikt i södra delen av Nederländerna. Det var uppskattningsvis 35 meter långt och 10 meter brett, med en besättning på 150 man.

Gribshunden är ovanligt välbevarad eftersom det inte finns skeppsmask i Östersjön på grund av den låga salthalten.

Källa: Blekinge museum