Teknikhistoria

Spektakulärt bronsåldersfynd har gjorts i Sverige

Halsringar, fotringar, kedjor och andra föremål från yngre bronsåldern hittades av en slump i en otillänglig bergssluttning söder om Alingsås, där de troligen deponerats för att visa välstånd. Foto: Adam Ihse/TT
Halsringar, fotringar, kedjor och andra föremål från yngre bronsåldern hittades av en slump i en otillänglig bergssluttning söder om Alingsås, där de troligen deponerats för att visa välstånd. Foto: Adam Ihse/TT
En fotring i det oväntade fyndet av föremål från bronsåldern visas av Madelene Skogbert, konservator på förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Foto: Adam Ihse/TT
En fotring i det oväntade fyndet av föremål från bronsåldern visas av Madelene Skogbert, konservator på förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. Foto: Adam Ihse/TT
Ett spänne av brons i 'skatten' som hittades av en orienterare utanför Alingsås. Föremålen är från yngre bronsåldern, och kan alltså vara 3 000 år gamla. Foto: Adam Ihse/TT
Ett spänne av brons i "skatten" som hittades av en orienterare utanför Alingsås. Föremålen är från yngre bronsåldern, och kan alltså vara 3 000 år gamla. Foto: Adam Ihse/TT
Ett unikt fynd från bronsåldern har gjorts i Västra Götaland. Foto: Erland Vinberg/TT
Ett unikt fynd från bronsåldern har gjorts i Västra Götaland. Foto: Erland Vinberg/TT

Ett stort fynd av halsringar, fotringar och andra föremål från bronsåldern har av en slump hittats i ett otillgänglig skogsparti söder om Alingsås. Föremålen har använts av kvinnor för att visa social status, enligt arkeologerna.

Publicerad

(Texten är uppdaterad)

Fyndet gjordes i början av april av en man som var ute i terrängen för att göra en orienteringskarta. Han såg föremål ligga i en brant sluttning vid några stenblock, där djur haft sitt bo. Enligt arkeologerna kan djur ha bott där i hundratals år.

– Han såg att det var bronsföremål, och att de såg handgjorda ut och lite ålderdomliga. Så han kontaktade länsstyrelsen, säger Pernilla Morner, antikvarie på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Just nu vill arkeologerna inte berätta exakt var fyndet gjordes.

– Men inom en snar framtid kommer vi att registrera fyndplatsen, och då blir det ju allmänt känt.

Såg nya ut

Ett 50-tal föremål hittades vid undersökningen av platsen, plus några mindre fragment. Nästan allt är av brons.

– Ett föremål misstänker man kan vara av guld. Men det är inte klarlagt ännu, säger Pernilla Morner.

Ett spänne av brons i 'skatten' som hittades av en orienterare utanför Alingsås. Föremålen är från yngre bronsåldern, och kan alltså vara 3 000 år gamla. Foto: Adam Ihse/TT
Ett spänne av brons i "skatten" som hittades av en orienterare utanför Alingsås. Föremålen är från yngre bronsåldern, och kan alltså vara 3 000 år gamla. Foto: Adam Ihse/TT

Första gången Morner såg bilder på föremålen tvivlade hon på att de verkligen var från bronsåldern.

– De såg så välbevarade ut att man inte riktigt kunde tro att det var sant.

– De ser nästan nya ut, säger Pernilla Morner.

Yngre bronsåldern är i Norden arkeologernas namn på tiden mellan 1100 och 500 före Kristus.

Råd att lägga undan

Föremålen som hittades kopplas till kvinnor med hög status. Det är smycken, men även till exempel nålar som kan ha använts för att hålla uppe en klädedräkt.

– Det är fynd som syftat till att klä en kvinna från topp till tå, säger Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet.

– De har använts för att kommunicera de här kvinnornas sociala position, tillägger han.

Och det inte bara genom att smyckena burits, utan också genom att de visat hur stora värden man kunnat lägga åt sidan.

"Jag har råd och tillhör en grupp som kan deponera ett sådant här överflöd", är Johan Lings beskrivning av budskapet.

Detta skedde öppet. Starka sociala normer förhindrade att föremålen stals.

Inget tyder på att fyndplatsen varit en grav.

Att hitta så många föremål i en brant bergssluttning var mycket oväntat.

– Det är ett terrängparti där man inte hittat såna här fynd. I regel påträffas sånt här i låglänta våtmarksområden, eller områden som tidigare varit våtmark, säger Johan Ling.

Inte helt dolda

Sedan tidigare finns dock ett annat fynd i samma bergsområde.

– Men betydligt lägre ner i terrängen, påpekar Ling.

Föremålen har lagts på sten under klippblock, och kunnat ses av den som känt till dem.

Var ringar, nålar och de andra bronssakerna tillverkats vet man inte ännu. Brons är en legering av koppar och andra metaller, oftast tenn. Nu ska forskarna undersöka varifrån kopparn i föremålen kommer.