Teknikhistoria

Vrakfynd kan vara Vasas systerfartyg

Styrbordssida på det vraket som hittats utanför Vaxholm norr om Stockholm. Skeppet tros kunna vara ett systerskepp till regalskeppet Vasa som kantrade och sjönk på sin ljungfruresa år 1628. Foto: Jimmy Hansson/Statens Maritima och Transporthisttoriska museer
Styrbordssida på det vraket som hittats utanför Vaxholm norr om Stockholm. Skeppet tros kunna vara ett systerskepp till regalskeppet Vasa som kantrade och sjönk på sin ljungfruresa år 1628. Foto: Jimmy Hansson/Statens Maritima och Transporthisttoriska museer
Del av det skepp som hittats utanför Vaxholm norr om Stockholm. Skeppet tros kunna vara ett systerskepp till regalskeppet Vasa som kantrade och sjönk på sin ljungfruresa år 1628. Foto: Jimmy Hansson/Statens Maritima och Transporthisttoriska museer
Del av det skepp som hittats utanför Vaxholm norr om Stockholm. Skeppet tros kunna vara ett systerskepp till regalskeppet Vasa som kantrade och sjönk på sin ljungfruresa år 1628. Foto: Jimmy Hansson/Statens Maritima och Transporthisttoriska museer

Marinarkeologer har hittat två örlogsskepp från 1600-talet. Nu tror forskarna att ett av skeppen är något av Vasa tre "systerfartyg". "Måtten stämmer överens", säger marinarkeologen Jim Hansson.

Publicerad

Forskarna koncentrerade sina dykningar till ett område utanför Vaxholm där man vet att flera skepp sänktes för att skydda Stockholms inlopp från fiender. Dykningarna pågick under tre dagar och avslutades så sent som på torsdagen.

– Plötsligt kom vi fram till en stor vägg av svart ek som reste sig fem, sex meter från botten, säger Jim Hansson.

Skyddade Stockholm

I linje med det första skeppet fanns resterna av ett annat 1600-talsskepp, om möjligt ännu större. Dimensionerna får forskarna att tro att skeppen är "systerfartyg" till regalskeppet Vasa. Förutom Vasa (1628) byggdes också Äpplet (1629), Kronan (1632) och Scepter (1636).

Vasa byggdes i en serie om fyra, kan man säga. Vi vet att dessa så småningom sänktes utanför Vaxholm. Tillsammans med stora stenkistor ingick skeppsvraken i ett försvarsverk för att skydda inloppet till Stockholm.

Men det låter märkligt att man inte hittat dessa vrak tidigare.

– Man har länge känt till att det har sänkts fartyg utanför Vaxholm. Det finns till och med dokument bevarade som visar att man planerade att ställa två vrak på varandra. Men det är ett ganska svårt område att dyka i. Det är strömt. Dessutom har det länge varit förbjudet att dyka där, vilket antagligen bidragit till att man inte har upptäckt de här vraken tidigare.

Prover på analys

Huruvida de nu upptäckta skeppsvraken verkligen är något av Vasas systerfartyg eller inte återstår alltså att se.

– Vi har tagit prover som vi ska skicka på analys. Då tittar man på ekbitarnas årsringar som fungerar lite som ett fingeravtryck. Förhoppningsvis kan man då inte bara säga när trädet höggs ner, utan också var, säger Jim Hansson.

Fakta: Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa beställdes av kung Gustav II Adolf, och var tänkt som hans största krigsskepp. Men jungfrufärden i Stockholm 1628 blev en katastrof. Efter bara drygt en kilometer kantrade skeppet och sjönk. De flesta ombord verkar ha överlevt olyckan, men 30–50 personer tros ha omkommit.

Först år 1958 återupptäcktes Vasa, och bärgades 1961. Skeppet fördes efter bärgningen från 32 meters djup först till Wasavarvet. Efter en omfattande konserveringsprocess placerades fartyget 1990 i det nya Vasamuseet på Djurgården, som sedermera blivit en av Sveriges största turistattraktioner.