Teknikhistoria

Expert om fyndet av skeppet Äpplet: "Spektakulärt"

Fyndet av vraket från skeppet Äpplet kan bidra till att öka vår kunskap både om skeppsbyggeri och om regalskeppet Vasa. ”Det är klart att det är spektakulärt att hitta sjunkna fartyg från 1600-talet”, säger marinarkeolog Staffan von Arbin till TT.

Publicerad

Vraket från regalskeppet Vasas systerfartyg Äpplet hittades i december 2021 utanför Vaxholm men först nu offentliggörs att det verkligen är Äpplet. Fyndet kan ge oss viktig kunskap, enligt Staffan von Arbin, marinarkeolog vid Göteborgs universitet.

– Det är ett viktigt jämförelseobjekt till Vasa, som ju är en marinarkeologisk ikon. Det bidrar till vår kunskap om skeppsbyggeri vid den här tiden.

– När regalskeppet Vasa hittades så var det extremt spektakulärt. Det är en turistattraktion i dag. Då fanns det ju inga motsvarande bevarande skepp som man kände till. Men det finns fortfarande mycket att upptäcka nere i djupet, säger Staffan von Arbin.

Erfarenheter från Vasa i bygget

Skeppet Äpplet var i bruk fram till december 1658 när det dömdes ut och sänktes året därpå avsiktligt vid Vaxholm.

– Då kan man kanske inte förvänta sig att hitta besättningstillhörigheter och sånt. Som jag ser det så kan fyndet framförallt öka förståelsen för skeppsbyggnadstekniken, säger Staffan von Arbin.

Lars Einarsson, marinarkeolog på Kalmar läns museum, har sedan lång tid tillbaka varit projektledare för regalskeppet Kronan som förliste 1676.

Även han lyfter upp ökad kunskap om skeppsbyggerikonsten under den här tiden som en av de stora vinsterna med fyndet.

– Man tycks ha dragit erfarenheter från Vasa i själva bygget av Äpplet. Skeppsbyggeriet vid den här tiden var mycket "trail and error", kommenterar han.

Byggt av holländare

Om man jämför med regalskeppet Kronan, som Lars Einarsson är projektledare för, så finns det stora skillnader.

– Kronan är byggt på ett annat manér. Det är ett engelskt skepp. Designat av en engelsk skeppsbyggmästare. Vasa är det fortfarande holländare som bygger, och även Äpplet. Eftersom Äpplet ligger nära i tid så kan det bli en bra referens till det storskaliga Vasa, säger han.

Att man har lyckats belägga vrakets identitet är viktigt, säger Lars Einarsson.

– Det ökar intresset och möjligheten att kunna få adekvat information från vraket med uppgifter från källorna, säger han.