PIONJÄRER

Samiska snillet skapade trådlös telefoni i fjällen

I den oländiga fjällvärlden var det utmanande att upprätthålla kommunikationen samebyarna emellan. Aslak Partapuoli såg behovet och dedikerade sin uppfinnargärning åt att utveckla hållbara lösningar.
Aslak Partapuoli och hans far byggde en egen radio med delar de beställt på postorder.
Enligt Institutionen för språk och fornminnen hade 79 samefamiljer med sammanlagt 279 personer och deras 16 500 renar tvångsförflyttats från de fyra nordligaste samebyarna till sydligare byar i slutet av 1937. På bilden samer i Ammarnäs i Västerbotten.
Aslak Partapuoli beskriver telefonin i ett brev 1945: ”De avsedda radiotelefonerna byggas så, att de fasta äro fjärrmanövreringsbara och anslutes till rikstelefonnätet; om så är nödvändigt anläggas relästationer. (…) De arbeta på ultra kortvåg 5–10 meter med en antenneffekt av 10-150 watt varmed man uppnår en tillräcklig räckvidd.”
Aslak Partapuoli intill en mobilenhet vid Ammarnäs.
Skriftväxlingar med länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län visar oviljan att bidra med finansiering av bas- och fjällstationerna, som beräknades kosta omkring 85 000 kronor. ”Planerna för anläggandet av förbindelserna måste därför ställas på framtiden”, meddelade Länsstyrelsen i Norrbotten i mars 1950.
Utrustningen till det första svenska mobiltelefonsystemet MTA utvecklat av Sture Lauhrén fyllde nästan en hel baklucka. Det premiärvisades 1951.
Sture Lauhrén och Ragnar Berglund demonstrerar biltelefonen för Svenska uppfinnarföreningen i maj 1952.
Aslaks föräldrar Olof Tomas Partapuoli och Inger Aslaksdotter Baer.

Fyra år före mobiltelefonins födelse gjordes försök att skapa ett trådlöst telenät i fjällen. Initiativet kom från renägaren och uppfinnaren Aslak Partapuoli. Televerket deltog med personal som sedan utvecklade mobiltelefonin.

– Bures!

Så inleddes det första samtalet med fjälltelefon, en i dag glömd föregångare till mobiltelefoni. Det är ”hej” på nordsamiska och samtalet ringdes av fru Göta Partapuoli med en radiosändare på fjället, till hennes make Aslak vid en radio i byn, Ammarnäs.

Försöket övertygade Aslak Partapuoli – politiskt aktiv renägare och uppfinnare – om att trådlös telefoni mellan betesmarker och byar vore ett stort lyft för rennäringen. Samtalet våren 1946 var det första i ett av flera utvecklingsspår som skulle leda till mobiltelefoni.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera