Teknikhistoria

Kriget om elnäten

Under några år kring 1890 kämpade Thomas Edison och George Westinghouse om vilken teknik som skulle användas i elnäten. Likström stod mot växelström. Det här är den rafflande historien om en smutsig strid där rivalerna inte skydde några medel.

Efter att ha skapat den första praktiskt användbara glödlampan behövde Thomas Edison ett sätt att få el till sina kunder. 1880 grundade han Edison Illuminating Company för att bygga upp kommersiella elnät. 1882 togs en ångdriven kraftstation i drift på Pearl Street i New York, som levererade el till 59 kunder på Manhattan med 110 volt likström. Ledningarna var nedgrävda i gatorna.

Thomas Edison var redan en amerikansk legend med hundratals patent och uppfinningar bakom sig. Fonografen, mikrofoner och telegrafiutrustning utvecklades vid hans industriforskningsanläggning i Menlo Park. När han byggde sitt likströmssystem trodde de flesta att tekniken skulle bli standard.

Men det fanns industrialister med andra idéer.


Prenumerera på Teknikhistoria
– 6 månader för 399 kr!


Få tillgång till allt låst innehåll på hemsidan, tidningen direkt hem i brevlådan, samt e-tidningen med tillgång till 5 års utgåvor av Teknikhistoria.


Djupdyk i vår Teknikhistoria, med särskilt fokus på Sverige och svenska innovatörer!


Börja läs i dag →

Se andra erbjudanden: teknikhistoria/prenumerera