Teknikhistoria

”Den bäst bevarade mulltimmerhyttan”

3 frågor till Lotta Gröning, kontaktperson för Engelsbergs bruk åt familjen Ax:son Johnsons bolag Nordstjernan som äger och förvaltar världsarvet.

Publicerad

Vad är så speciellt med Engelsbergs bruk?

– Det är den bäst bevarade mulltimmerhyttan som finns i Sverige. Det är en unik bruksmiljö med bland annat det gamla vattenhjulet.

Vad betyder det att klassas som världsarv?

– Det betyder väldigt mycket att den här bruksmiljön anses vara så viktig att den ska bevaras. Engelsbergs bruk är ett av endast två världsarv i världen som är privatägda så det är speciellt.

Vad får man inte missa om man besöker Engelsbergs bruk?

– Allt är fint! Som mulltimmerhyttan och masugnskransen. Och så måste man förstå helheten, hur människor levde och att detta är en del av Norbergs bergslag och det som gjorde Sverige rikt.

Läs mer:

Läs hela Teknikhistorias sommarserie De svenska världsarven här