Premium

Deras teknik kan hjälpa blåljusfordon – men stoppas av PTS

En svensk innovation kan ge blåljusfordon möjlighet att komma fram lättare i trafiken, och öka säkerheten när polis, brandmän och ambulanspersonal arbetar vid trafikolyckor. Foto: Johan Nilsson/TT
En svensk innovation kan ge blåljusfordon möjlighet att komma fram lättare i trafiken, och öka säkerheten när polis, brandmän och ambulanspersonal arbetar vid trafikolyckor. Foto: Johan Nilsson/TT
Filip Östermark, Alex Hedberg, Florian Curinga Foto: H&E Solutions
Filip Östermark, Alex Hedberg, Florian Curinga Foto: H&E Solutions
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

En svensk startup vill öka tryggheten vid utryckningar, och underlätta för blåljusfordon att komma fram i trafiken. Tekniken har redan införts i en rad länder – men i Sverige är det stopp. Skälet: Varningsmeddelandet kan störa Sveriges Radios sändningar.

Publicerad

När någon har drabbats av en olycka är det inte bara personen själv som försätts i fara. För förarna av de räddningsfordon som måste skynda till platsen är risken för en allvarlig trafikincident ständigt överhängande.

Det händer att blåljus upptäcks för sent av bilisterna omkring, eller i värsta fall inte alls. Något som flera gånger har lett till en dödlig utgång är när utryckningspersonal stannat för att jobba vid sidan av vägen.

Ett sådant fall inträffade i Rosersberg norr om Stockholm 2016, när en brandman omkom i tjänst under en insats. Brandmannen och hans kolleger befann sig på platsen för att hjälpa till efter en singelolycka. Ett körfält spärrades av, men en bilist som kom körande saktade inte ner – och körde på brandmannen. Han avled senare av skadorna.

En svensk startup anser sig ha tagit fram en potentiell lösning på problemet – genom att komplettera de ordinarie sirenerna med varningsmeddelanden till fordon som rör sig i närheten.

Företaget Evams system Evam Transmit bygger på att en sändare installeras i räddningsfordonet. Denna sändare skickar sedan ut en inspelad varning via FM-bandet till alla bilister i närheten, så att de får en chans att bereda väg innan de har en chans att höra sirenerna eller se blåljusen. Varningen kommer 10–15 sekunder innan fordonet passerar. Evam kallar sitt system för en samhällsnyttig hyperlokal trafikvarning.

– Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort studier på effekterna av denna teknik som visar att bilister i snitt ger fri väg för utryckningsfordonet 3,6 gånger tidigare jämfört med att enbart använda blåljus och sirener, säger Alex Hedberg, vd.

Stopp i Sverige

Evam grundades 2015 av några unga civilingenjörer på KTH. 2017 tilldelades de priset Inission innovation award, och ifjol kunde tekniken börja lanseras. I dag är tekniken i drift, alternativ i operativ testfas, i Spanien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Sydkorea. Tyskland och Frankrike står näst på tur. I skrivande stund håller bolaget på att öppna kontor i Dubai.

Men i Sverige blev det stopp. Anledningen: tekniken kan ha negativ inverkan på den fria åsiktsbildningen.

En svensk innovation kan ge blåljusfordon möjlighet att komma fram lättare i trafiken, och öka säkerheten när polis, brandmän och ambulanspersonal arbetar vid trafikolyckor. Foto: Johan Nilsson/TT
En svensk innovation kan ge blåljusfordon möjlighet att komma fram lättare i trafiken, och öka säkerheten när polis, brandmän och ambulanspersonal arbetar vid trafikolyckor. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är Sveriges Radios och Post- och telestyrelsens (PTS) slutsats efter att ha granskat hur varningsmeddelandena skulle kunna påverka SR:s sändningar. När Evam-meddelandena sänds ut blockerar de nämligen ordinarie radiosändningar för mottagaren en kort stund. För att göra detta i Sverige krävs ett sändningstillstånd – något som bara SR, Utbildningsradion, SVT och TV4 har.

Petter Öhrn, pressansvarig på PTS, menar att man inte har några synpunkter alls på tjänsten i sig, men att den inte kan få grönt ljus utan nämnda sändningstillstånd.

– Dessutom skulle detta kunna orsaka skadlig störning av andra radiosändningar. Lagen är tydlig med att vi inte kan bevilja tillstånd för sådant som kan störa annan radioanvändning. Qatar kanske har en annan lagstiftning som möjliggör tjänsten där.

”Ingen särställning i lagen”

PTS menar att Evam Transmit skulle kunna ha negativ inverkan på både VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och de varningssystem som finns runt kärnkraftverk.

– VMA sänds ut av Sveriges Radio, som innehar det sändningstillstånd som krävs. Dessutom är det stor skillnad i att medvetet avbryta ett program och att orsaka skadliga radiostörningar.

Det här är felaktigt, enligt Evam – företaget menar att de har en lösning för hur VMA prioriteras som är godkänd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och att PTS känner till denna lösning.

Evam har inte någon särställning i lagen, markerar Petter Öhrn.

– Ansökan måste behandlas på samma sätt som om det exempelvis var ett företag som ville åka runt och göra reklamsändningar, eller om det skulle komma ytterligare fem företag med andra lösningar.

Filip Östermark, Alex Hedberg, Florian Curinga Foto: H&E Solutions
Filip Östermark, Alex Hedberg, Florian Curinga Foto: H&E Solutions

Alex Hedberg är förvånad över beskedet, som han menar inte är juridiskt förankrat.

– Vi har uppfattningen att PTS bedömning är legalt tveksam sett till lagens formulering och innebörd, eftersom störningen är av så ringa omfattning att den inte skadar ljudradioverksamheten.

Han är även tveksam till om PTS verkligen förstått hur Evam Transmit fungerar.

– Vi upplever att myndigheter motsvarande PTS i andra europeiska länder är mer samarbetsvilliga och innovativa. Det har varit lättare att föra konstruktiva diskussioner samt utbilda dem inom den nya tekniken. Troligen vet PTS än i dag inte exakt hur tekniken fungerar, trots att vi vid ett flertal gånger försökt att utbilda dem, och trots att de utrett tillståndsfrågan.

Ygeman: ”Av avgörande betydelse”

Alex Hedberg understryker att det enbart är fordonsradiomottagare som får meddelandet, vilket därmed inte kan störa stationära mottagare. Den bilist som tar emot det kan också välja att stänga av det.

Evam får medhåll av riksdagsmannen Mats Wiking (S). Efter avslaget skrev han en interpellation till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) där han förespråkade att PTS ska ges ”en stärkt rätt att ge tillstånd för denna typ av samhällsviktiga varningstjänster.”

Ygeman svarade: ”Det är av avgörande betydelse att blåljusfordon snabbt kan komma fram överallt och alla tider på dygnet samt att räddningspersonal och andra skyddas från trafik vid pågående insatser.”

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Mot bakgrund av detta är Alex Hedberg optimistisk när det gäller att samarbeta med PTS för att hitta ett sätt att släppa fram tekniken i Sverige. Han säger att det nuvarande beslutet inte är ett definitivt stopp, och menar att ett 20-tal räddningstjänster i Sverige väntar på att få tillstånd att implementera tekniken. I värsta fall kommer dock H&E Solutions driva frågan vidare med ett överklagande.

– Den här tekniken ska rymmas inom nuvarande lagstiftning, något som också Anders Ygeman bekräftat i sitt svar på interpellationen. Jag tror att vi tillsammans med PTS kan hitta en lösning så att Sveriges blåljusmyndigheter kan dra nytta av den nya tekniken, och förbättra säkerheten för alla som dagligen riskerar sina liv för att hjälpa andra.

Här är beslutet från PTS

”Sändningar av annan som stör RDS-signalen i en av Sveriges Radios kanaler medför ett avbrott. Sveriges Radio måste ha full kontroll över sändningarna i bandet för att kunna uppfylla sitt uppdrag och villkoren i bolagets sändningstillstånd.

Den sökta användningen skulle bland annat riskera att störa VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och information om olyckor och trafikstörningar.

Sökanden skulle i vissa situationer blockera möjligheten att ta emot Sveriges Radios kanaler, inklusive varningsmeddelanden, över ett stort område; det finns en risk att boende vid trafikerade vägar påverkas när det sökta systemet momentant aktiverar en omstyrning av RDS-signalen. (Radio Data System används för att sända digital information i FM-radiosändningar.)”