Premium

Grafik: Rymdskrotens tio i topp

Grafik: Jonas Askergren Text: Anton Dilber Källor: Nasa, Esa, UCS, USSSN, Aerospace
Bilder: Science Photo Library/TT, DoD
Grafik: Jonas Askergren Text: Anton Dilber Källor: Nasa, Esa, UCS, USSSN, Aerospace Bilder: Science Photo Library/TT, DoD

Rymdskrot eller rymdskräp är rester av mänsklig aktivitet i rymden, kvarlämnade i jordens omloppsbana sedan rymdfartens början i slutet av 1950-talet.

Publicerad

Ovanför oss cirkulerar i dag tusentals döda satelliter och långt många fler fragment från tidigare explosioner och krockar. Värst är det i den låga omloppsbanan (LEO), där Internationella rymdstationen, Hubbleteleskopet och två tredjedelar av våra satelliter finns. Ju fler explosioner och krockar som äger rum, desto mer påskyndas det så kallade Kesslersyndromet, som innebär en dominoeffekt av ständigt självförökande kollisioner. På sikt kan Kesslersyndromet kraftigt försvåra vårt användande av LEO.

Här är de tio händelser som hittills har gett upphov flest nya fragment. Siffrorna visar endast det antal som Nasa har kunnat katalogisera – riktigt små fragment kan i dagsläget inte spåras.

Det här är grafikuppslag från tidingen Teknikhistoria nummer 1, 2020 . Prenumerera på den här. Gilla Ny Teknik och Teknikhistoria på Facebook.